- Algemene adviezen

- Brieven

- Petities

- Bezwaarschriften

- Verzoekschriften

- Belangengroep ondersteuning

- Begeleiding bij inspraak

- Bestuursrecht procedures

- Pleidooivoeringen

- Kroonprocedures

- Juridische diensten   

 

- Rechtspraktijk

- Juridische adviezen

- Second opinion

- Incasso opdrachten

- Euro aangelegenheden

- Bronnenonderzoek

- Preventieve rechtszorg

- Jurisprudentie rapportage

- Hoorzittingen

- Bijstand onvermogende

- Juridische co÷rdinatie