BAWA

Rechtspraktijk

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BAWA adviseurs zijn dankzij, de laagdrempelige rechtspraktijk,  aanspreekbaar 

voor iedereen die met juridische en/of bestuurlijke problemen in aanraking komt.

Onze cliŽnten kunnen we in vier hoofdgroepen indelen:  

 

-  Overheid

-  Bedrijfsleven

-  Belangengroepen

-  Individueel particulier 

 

Onze adviseurs zijn inzetbaar voor veel uiteenlopende juridische en bestuurlijke 

werkvelden: 

Huurrecht, pensioenrecht, sociale verzekeringsrecht

bouwrecht, schadevergoedingsrecht, milieurecht, ondernemersrecht, arbeidsrecht, 

privaatrecht, publiekrecht, fiscaalrecht, agrarisch recht, internationaal recht, 

mensenrechten,etc. 

 

 

 

Attentie: ons e-mail adres is niet bedoeld voor toezending van dossiers e.d.

    

 

Legal protevtion office.  Second opinion adviser in law / legal assistance, all juridictions / procudures and advice.